REGLER OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I KONKURRENCER PÅ SOCIALE MEDIER

Deltager du i en af vores konkurrencer, skal du huske at udfylde korrekt information om navn, adresse, alder, telefonnummer og e-mail, så vi kan kontakte dig angående præmier. Du skal være minimum 18 år for at deltage i vores konkurrencer. CULT A/S forbeholder sig retten til at afvise/slette indhold og billeder, der er upassende. Ved mistanke om snyd forbeholder CULT A/S sig retten at ekskludere deltagere uden varsel. 

CULT A/S forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt for konkurrencen. Alle skatter og afgifter til Staten er betalt.

CULT A/S forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles derfor fortroligt. CULT A/S forbeholder sig ret til at stoppe eller udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde.

CULT A/S er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. CULT A/S påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl ifm. konkurrencen. Ansatte hos CULT A/S og deres husstand må ikke deltage. CULT A/S forbeholder sig ret til at bruge alle de uploadede fotos i markedsføringsmæssig sammenhæng. 

Den heldige vinder 
Vindere af vores konkurrencer får direkte besked på mail eller telefon og billeder af vindere vil blive taget ved udlevering af præmier hvis muligt til brug på de sociale medier. Ved at deltage i konkurrencer accepterer du, at dit navn og billede kan blive offentliggjort. Vindere modtager deres præmie indenfor rimelig tid. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Konkurrencen er ikke sponseret eller administreret af Facebook eller Instagram. Svarer vinderen ikke indenfor rimelig tid, udpeges der automatisk en ny vinder.